Iplay

Bunky

Toto je Viola. Dračica, ktorú som si vytvorila pre hodiny biológie. A ako prvé som nakreslila eukaryotickú(vľavo) a prokaryotickú(vpravo) bunku a ich organely.