Iplay

Pascalov a Archimedov zákon

Vždy sa sťažujem na prírodné predmety, aké sú ťažké a učíme sa ich do hĺbky. Fyzikálne zákony síce nie sú hĺbka, ale aj tak im "občas" úplne nerozumiem.
Moja myseľ funguje na základe farieb, grafov a obrázkov. Ľahšie si veci zapamätám, keď si ich predstavím. Som teda vizuálny typ. Takže ak si to nakreslím, lepšie sa mi to vryje do pamäte.